CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆPĐừng Ngần Ngại Thử Điều Mới! Bạn Có Thể Làm Được!

Xem thêm

Tham gia Aeon Việt Nam, chúng ta có gì?

Chế độ đãi ngộ

Thu nhập và chế độ đãi ngộ của AEON VIỆT NAM cạnh tranh so với thị trường. Ngoài thu nhập…

Xem thêm

Bảo hiểm Sức khoẻ

Ngoài bảo hiểm y tế và chương trình khám sức khỏe tổng quát định kỳ theo quy định, Nhân viên…

Xem thêm

Phép năm

Ngoài ngày phép được hưởng theo quy định luật Lao Động, Nhân viên được tặng thêm 1 ngày phép vào…

Xem thêm

Đào tạo

Cơ hội học hỏi và phát triển không ngừng qua công việc hằng ngày; các khóa học đào tạo chuyên…

Xem thêm

Cuộc thi Tài năng

Nhân viên có cơ hội chia sẻ những ý tưởng, sáng kiến, nghiên cứu trong quá trình làm việc thực…

Xem thêm

Sự kiện

Tổ chức nhiều sự kiện góp phần phát triển văn hóa doanh nghiệp sôi động, một môi trường làm việc…

Xem thêm
Aeonmall messenger