[AEON NGUYỄN VĂN LINH] Trưởng nhóm Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1/ Hoạt động kiểm soát chất lượng

– Kiểm tra và lập báo cáo danh sách kiểm tra vệ sinh nội bộ hàng tuần, báo cáo và đề xuất giải pháp để cải thiện tình hình vệ sinh cho những bộ phận liên quan.
– Thực hiện định kỳ danh sách kiểm tra vệ sinh vận hành của nội bộ để đảm bảo tuân thủ luật pháp quy định hoặc tiêu chuẩn quốc tế về An toàn thực phẩm theo danh sách kiểm tra của Tập đoàn Aeon
– Giám sát thực hiện chương trình PMP tại cửa hàng và thúc đẩy quản lý chất lượng tại công ty để đảm bảo tính nhất quán về chất lượng của sản phẩm: kiểm tra sản phẩm, ghi nhãn…
– Thực hiện kiểm tra ngẫu nhiên nhận, lưu trữ, xử lý và trưng bày sản phẩm theo yêu cầu chất lượng liên quan để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xác định tại cửa hàng.
– Tổ chức và đào tạo kiến thức FSH cho tất cả nhân viên Foodline.

2/ Hỗ trợ cửa hàng

– Phối hợp với Trưởng nhóm các quầy để đào tạo, kiểm tra và duy trì 5S khi vận hành.
– Đề xuất công cụ làm việc cho Foodline; hỗ trợ nâng cao PA và theo dõi quá trình thanh toán.

YÊU CẦU 

  • Bằng cao đẳng, ưu tiên các ngành liên quan đến hóa học thực phẩm hoặc các khoa công nghệ.
  • Tối thiểu 02 năm làm việc trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng / kiểm soát chất lượng / tiếp nhận thực phẩm tươi sống / bộ phận kinh doanh thực phẩm tươi sống trong kinh doanh thực phẩm.
  • Có kiến thức về tiêu chuẩn hệ thống chất lượng trong lĩnh vực thực phẩm (GMP/HACCP/ ISO9000/5S/,…).
  • Thông thạo tiếng Anh (cả bằng lời nói và văn bản).
  • Kiến thức về máy tính: Excel, Word, Power Point.
  • Có thể làm việc theo ca & vào các ngày lễ.

Các bạn quan tâm có thể gửi CV đến Ms. My – my.vo@aeon.com.vn

Tiêu đề email: [AEON NGUYEN VAN LINH] Họ và tên – Trưởng Nhóm Quản lý chất lượng

 

Job Overview

Thông tin cơ bản của vị trí tuyển dụng

Expires in 20 ngày
Job posting date 16/11/2023
Rank
Number of people 2
Language Presentation Profile

Chào mừng bạn đến Aeon Việt Nam!

Việc làm liên quan

Chưa có việc làm liên quan